GRY SZKOLENIOWE

LUMICO to wszechstronne narzędzie do pracy indywidualnej, zespołowej i grupowej. Fantastycznie pracuje w obszarach relacji, mocnych stron, emocji, komunikacji, wartości, współpracy, reakcji czy wyznaczania i realizacji celów i wielu, wielu innych.

LUMICO pomaga w wyrażeniu tego co trudne jest dla wyrażenia słowami. Dzięki niej możemy w sposób bezpieczny mówić jasno i szczerze o własnym wnętrzu i o najgłębszych odczuciach. Łatwiej zauważyć rzeczywistość, mechanizmy, których do końca nie byliśmy świadomi a które w sposób istotny wpływają na nasze życie. Będzie łatwiej szukać rozwiązań i generować możliwe opcje.

Menedżera mierzymy po efektach. Wynikach pracy zespołu. Czy osiągane są cele? Jaki jest poziom rotacji pracowników? Jaki jest poziom satysfakcji?

Tylko, że te mierniki są jak puls. Mówią nam CO się dzieje, ale nie DLACZEGO tak się dzieje. Żeby osiągnąć pożądane rezultaty, menedżer musi spełniać się w wielu obszarach.

Jeden manager wiele ról – pomoże w uporządkowaniu wiedzy o zadaniach managerskich oraz w opracowaniu planu rozwoju własnych umiejętności.

Droga do celu wspomaga rozwój oraz wyznaczenie realistycznego celu i zasobów.

Pomaga w rozpoznaniu własnych potrzeb oraz w realizacji celów życiowych, które są jasne, motywujące, możliwe do osiągnięcia.

Dzięki Drodze do celu zyskujemy możliwość spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy. Najciekawszych doświadczeniem jest dotarcie do własnych zasobów, których wcześniej sobie nie uświadomiliśmy.

Te karty zwane są również kartami drzwi i okien. Pomogą przejść przez proces zmian, którym towarzyszą zadowolenie, negacja, konsternacja oraz odnowa.

Karty zmian mogą pomóc w kreatywnym poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Pozwala uruchomić pracę, prowokuje dyskusję, wspiera rozmowę nie tylko na wczesnym etapie relacji. Nadają się również do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Coach Space inspiruje do działania i pracy nad samym sobą.

Gra została opracowana tak, aby pomóc potencjalnemu Odkrywcy w odszukaniu własnych motywacji i zasobów. Jej głównym celem jest pobudzenie do poznania i rozwinięcia sensorycznej wrażliwości.

Gra szkoleniowa, która pomoże efektywnie zarządzać zespołem poprzez wykorzystanie różnych stylów przywództwa do pracy z ludźmi. Ważne, aby manager potrafił docierać do tych pokładów inteligencji emocjonalnej, które są najbardziej przydatne w danej sytuacji. Gra w pełnej wersji przeznaczona jest dla grupy składającej się przynajmniej z 18 uczestników. Zadaniem każdego z szefów jest wczuć się w rolę, która została mu przydzielona. W trakcie zebrania szefów członkowie zespołów poznają się, zadając sobie pytania z kart ZAUFAJ. Po tym czasie prowadzenie gry przejmują szefowie. Instrukcje, które otrzymują, są SPECJALNIE DOSTOSOWANE DO ICH RÓL. Rozpoczyna się gra komunikacyjna MELMAK, w której zespoły rywalizują ze sobą, który jako pierwszy poda dobre rozwiązanie. Każdy zespół wyciąga wnioski dotyczące pracy pod kierunkiem swojego szefa.

Według Patricka Lencioniego zaufanie oparte jest na otwartości. Bazuje na podstawowym założeniu, że ludzie, którzy nie obawiają się powiedzieć o sobie prawdy, nie będą angażować się w niepotrzebne rozgrywki. Zaoszczędzony czas i energia zostaną wykorzystane do osiągnięcia wspólnych celów. Budowanie zaufania najlepiej rozpocząć od małych kroków. W grze chodzi o to, żeby ludzie nieco się otworzyli i zrobili to bez poczucia dyskomfortu.

 

Gra spełnia całkowicie swój cel będąc narzędziem obserwacji i wyciągania wniosków na temat komunikacji i pracy w zespole.

Uczestnicy gry poznają bariery występujące w komunikacji, uczą się, jak można poprawić komunikację w zespole.

Gra pomaga rozwinąć praktyczne umiejętności dawania informacji zwrotnej, wzmocnić lub rozpocząć budowanie kultury dawania informacji zwrotnej w organizacji.
Jest to świetny element warsztatu budowania kompetencji asertywnej komunikacji oraz element przygotowania menedżerów do prowadzenia ocen pracowniczych.
Gra superfeedback wykorzystuje ceniony w środowisku organizacji model udzielania informacji zwrotnej DEEP oraz koncepcję FeedForward. Dzięki temu uczestnicy uczą się posługiwania faktami i koncentracji na przyszłości, a ich wypowiedzi lepiej wpływają na relacje i przyszłą realizację celów.

Gra pomaga w nazwaniu ważnych dla nas wartości, w opisaniu aktualnej rzeczywistości oraz w pobudzeniu do zmiany perspektywy. Dzięki kolorom i metaforom jesteśmy w stanie przełamać przekonania, które nas ograniczają oraz lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania i reakcje. W przedsiębiorstwach posłuży jako środek do integracja zespołu (nazwanie wspólnych wartości i stworzenie wspólnej wizji). Wspiera rozwiązywanie konfliktów oraz poszerza samoświadomość poznawania siebie.

Karty z wartościami to przede wszystkim Słowa. Często to one stanowią klucz do komunikacji, nie tylko z drugim człowiekiem, ale także ze sobą samym. A nazwanie własnych emocji pomaga podejmować nam lepsze decyzje, realizować właściwe cele i utrzymywać optymalną motywację do działania. Pomogą stworzyć wizję i misję zespołu. Karty wartości wspierają proces poznawania się i udzielania informacji zwrotnej oraz pobudzają kreatywność i pomagają zmieniać perspektywy.

Zestaw kart umożliwiających przyjrzenie się wartościom odpowiedzialnych za podstawowe siły napędzające ludzi do działania. Jest unikalnym narzędziem wskazującym na obszary kultury organizacji, które wpływają na motywację pracowników. Pozwalają również na identyfikację obszarów problematycznych i podjęcie kroków zmierzających do zmiany i optymalizacji działania firmy.

Karty wartości motywacyjnych pomogą zrozumieć i dostrzec różnicę pomiędzy stanem obecnym a pożądanym

Archetypki pomogą w budowaniu i kreowaniu własnej marki osobistej oraz określeniu własnych wartości.

Pozwolą odpowiedzieć na takie pytania jak: W jaki sposób inni ludzie mogą identyfikować mnie z tymi wartościami? Jak mogę to wykorzystać w tworzeniu swojego wizerunku? W jaki sposób zakomunikować innym to, co jest dla mnie ważne?